VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU !!! SNIŽUJEME KUPNÍ CENU !!! Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín nabízí k prodeji movitý majetek: TRAKTOR AG 122/18H (sekačka) – viz foto Datum pořízení: 14. 3. 2005. Fyzické osoby uvedou v nabídce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon. Právnické a podnikající fyzické osoby uvedou

Březen měsíc čtenářů

  1. 3. – 29. 3. Městská knihovna, oddělení pro dospělé Burza knih – jarní burza knih. Knihovna nabízí odprodej vyřazených starších knih ze svého fondu. Jedná se o knihy starší a použité nebo multiplikáty. Cena knihy 20 Kč. Burza probíhá v provozních hodinách určených veřejnosti.     1. 3. – 29. 3. Městská knihovna, Galerie knihovny Výstava Pouť Jana Amose

O adventní program lidé nepřijdou

O adventní program lidé nepřijdou Program, který má být součástí Adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, zůstane v maximální možné míře zachován. Na mimořádném jednání ve středu večer o tom – po konzultaci s krizovým štábem a právníky – rozhodla rada města. Vánoční strom se zde poprvé rozsvítí v pátek 3. prosince, kdy bude Mikuláš zprostředkovaný Střediskem volného

Vstup na akci

Před vstupem na akci je třeba prokázat že: a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19

Kritéria pronájmu pro rok 2021

Realizace nájemního vztahu Amfiteátru Skalky v r. 2021 bude řešena s krátkodobými nájemci operativně před konáním akce  s ohledem na platná nařízení v souvislosti s COVID – 19. Viz v boxu „Pronájem areálu“

Také si můžete vypůjčit E-KNIHY

Půjčte si e-knihu Víte, že naše knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz nabízí svým čtenářům k vypůjčení přes 7 000 e-knih? Navíc odkudkoliv a zdarma (v rámci ročního čtenářského poplatku)? Z pohodlí domova si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny, která se Vám obratem zobrazí v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným termínem vrácení. Výpůjční lhůta je 31 dnů a