Upozornění

Venkovní amfiteátr je vhodný k realizaci různých kulturních událostí. Součásti areálu jsou lavičky pro návštěvníky, možné je také posezení na trávě, nebo zpevněné místo před pódiem pro taneční vyžití. Areál není oplocený, ale u provozovatele MKS je možné mobilní plot zapůjčit. Areál je také oblíbené výletiště za městem, které slouží také ke sportovním a relaxačním aktivitám široké veřejnosti.
1) Ceník pronájmu nemovitého majetku v Amfiteátru Skalky Nový Jičín

I. Prostor nemovitého majetku v areálu Skalky Nový Jičín zahrnuje:

a) Horní část areálu – místnosti (2 prodejny, sklad) v budově s č.p. 2280, Skalky 99, která je součástí pozemku par. č.st. 1714 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

b) Spodní část areálu – místnosti (2 šatny, WC pro účinkující) v budově bez č.p., která je
která je součástí pozemku par. č.st. 927 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
2 pódia, výletiště (travnatá plocha s lavičkami) na pozemku par.č.761/1 v k.ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí

Nájemné včetně energií za jednodenní akci:
– nekomerční akce, benefice ………………………… 2 000,- Kč/ 1 den
– komerční akce podporované městem Nový Jičín….. 8 000,- Kč/ 1 den
– komerční kulturní akce…………………………… 14 000,- Kč/ 1 den
– ostatní akce…………..……………… ……………20 000,- Kč/ 1 den

II. Prostor nemovitého majetku v areálu Skalky Nový Jičín zahrnující: 

a) Horní část areálu – jedna místnost (prodejna) v budově s č. p. 2280, Skalky 99, která je součástí pozemku par. č.st. 1714 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí včetně travnaté plochy před budovou

Nájemné včetně energií za jednodenní pronájem:
– nekomerční akce, benefice ………………………… 300,- Kč/ 1 den
– komerční akce podporované městem Nový Jičín….. 500,- Kč/ 1 den
– komerční kulturní akce…………………………….. 800,- Kč/ 1 den
– ostatní akce…………..……………… ……………1 000,- Kč/ 1 den

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.


K uvedeným cenám se započítává vratná kauce 5 000,- Kč určená na úhradu vzniklých škod a mimořádného úklidu.

2) Ceník pronájmu movitého majetku v Amfiteátru Skalky Nový Jičín
Pronájem pozinkovaného plotu včetně patek – oplocení amfiteátru Skalky
196 m = 6 715,- Kč, bez stavby

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.

Pro rok 2021 jsou kritéria ZDE doplněna o toto ustanovení:
Realizace nájemního vztahu Amfiteátru Skalky v r. 2021 bude řešena s krátkodobými nájemci operativně před konáním akce  s ohledem na platná nařízení v souvislosti s COVID – 19.

Kritéria k rezervaci termínu na pronájem Amfiteátru Skalky Nový Jičín naleznete ZDE

Fotogalerie