Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Administrativní pracovník, hospodářskosprávní práce

 

Hlavní pracovní náplň:

  • zpracování provozní agendy pošty, objednávek, majetku, cenových nabídek apod.

pro středisko kino a středisko kino bufet

  • zajišťování posudků odborných firem k vyřazení majetku, sledování pohybu majetku v rámci střediska kina
  • zpracování pokladních knih pro středisko kino – prodej vstupného a pro středisko kino bufet – prodej zboží, kontrola odvodu tržeb z prodeje vstupného pro středisko kino a z prodeje zboží pro středisko kino bufet
  • spolupráce při zpracování skladové evidence pro středisko kino bufet – skladové karty, inventury zboží, kontrola tržeb
  • zajišťování skartačního řízení, archivace dokumentů organizace
  • zabezpečování prodeje elektronických vstupenek na akce zajišťované MKS NJ,
    příjem a odvod tržeb z prodeje vstupného
  • provádění inventur a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku organizace
  • vyřizování administrativní agendy
  • správa a aktualizování facebooku kina Květen MKS NJ
  • správa a aktualizování instagramu kina Květen MKS NJ
  • případné další práce podle potřeby a termínu na ekonomickém oddělení

 

Pracovní smlouva: na dobu určitou 1 rok a poté je možné smlouvu prodloužit na dobu neurčitou, výkon práce Nový Jičín

Platové zařazení: 6 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup: od 1.7.2022, případně dle dohody.

Písemnou přihlášku s doklady – životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech zašlete v termínu do 6.5.2022 do 12:00 hodin písemně na adresu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín nebo osobně doručte na podatelnu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín v uzavřené obálce „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ nebo na email: pollakova@mksnj.cz.

Informace podá ředitelka MKS Nový Jičín Bc. Iva Pollaková, tel: 556 706 691. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo žádného z účastníků nevybrat.