ŽHAVÉ TIPY

06 | 09 | 2024
| 19:00

Téma slavnosti: Nový Jičín ve světě a svět v Novém Jičíně.

Všechny uvedené budovy budou otevřené pro veřejnost v sobotu 9.9.2023 od 9:00 do 17:00

 

Budova Staré pošty
Budova Staré pošty
Radnice
Žerotínský zámek
Bašta městského opevnění
Kaple Bolestné Panny Marie, zv. Španělská kaple
Laudonův dům
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte originální na Slavnosti, přijďte si půjčit kostým.

Půjčování kostýmů Slavnost města Nový Jičín

Úterý 3.9.14:00 – 17:30
Středa  4.9.14:00 – 17:30
Čtvrtek 5.9.14:00 – 17:30

 

  • Místo půjčování kostýmů: Kino Květen Nový Jičín /boční vchod z Havlíčkovy ulice/
  • Kostýmy se půjčují po úhradě vratné zálohy 200,- Kč /nutno předložit průkaz totožnosti/
  • Děti do 15-ti let si mohou zapůjčit kostým pouze v doprovodu zákonného zástupce
  • Kostýmy se vracejí v sobotu 9. 9. do 18:00 hodin na ekonomickém oddělení MKS Nový Jičín p. o., budova Staré pošty, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín

 

Slavnost města Nového Jičína je tradičně organizována od roku 1993. Ucelená, historicky stylizovaná podoba této první slavnosti se stala vzorem pro řadu dalších městských a obecních slavností v celé republice. V dalších letech si novojičínská městská slavnost upevnila své renomé největší společenské akce regionu.

V roce 1997 byla tato slavnost vybrána jako úvodní akce České republiky a v Novém Jičíně proběhlo 4. české národní zahájení Dnů evropského dědictví.

Slavnost svou podobou nepopírá lidovost, snahou pořadatelů je tuto lidovost  převést do stylizované podoby zobrazující významné události a osobnosti z historie města. Jednotnou tématickou linii mají právo narušovat místní kulturní aktivity, kterým prezentační právo vytvářejí jejich příznivci. Doprovodný jarmark s řemeslným a uměleckým sortimentem, umělecké programy, expozice a dekorace, vytvářejí na jednom z nejkrásnějších náměstí České republiky neopakovatelnou atmosféru, lákající do města tisíce domácích a zahraničních návštěvníků.

V souvislosti s konáním již tradiční akce Slavnost města Nový Jičín dojde v pátek 6. září a v sobotu 7. září 2024 k omezení provozu na Masarykově náměstí a přilehlých komunikacích.

Omezení provozu bude upřesněno.

PŘIPRAVUJEME

Stánkový prodej na Slavnosti města zajišťuje Návštěvnické centrum – město klobouků Nový Jičín.
V případě zájmu se obraťte na:

Karolína Kyšková
e-mail: karolina.kyskova@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 255
mobil: +420 603 881 933

Jana Šuríková
e-mail: jana.surikova@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 255
mobil: +420 603 881 933

Mgr. Radka Bobková, MBA
vedoucí organizační složky
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
e-mail: radka.bobkova@novyjicin.cz
telefon: +420 556 768 398
mobil: +420 731 124 489

https://www.icnj.cz/stranka/novojicinsky-jarmark.html

Infostan (v den konání události)
pořadatelská služba, security, rescue
+420 555 531 323

Městská policie 156
Státní policie 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150

 

Fotogalerie