02 | 10 | - 28 | 11 | 2023

Výstava obrazů a janter výtvarnice Zlaty Zumrové. Výstava se koná v rámci 29. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, jehož cílem je představit veřejnosti nadané zrakově postižené umělce. Výstava je k vidění v provozních hodinách knihovny. www.knihovnanj.cz

02 | 10 | - 31 | 10 | 2023

Výstava se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví, přiblíží veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění. Výstava je k vidění v provozních hodinách knihovny. www.knihovnanj.cz

02 | 10 | - 31 | 10 | 2023

Putovní výstava o panovnici Marii Terezii, která se zasloužila o zrod moderní společnosti. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava je k vidění v provozních hodinách určených veřejnosti. www.knihovnanj.cz