02 | 01 | - 31 | 01 | 2020

Soubor fotografií pořízených z cest po Číně, ale také snímky zachycující společenskou stránku a sílu sbližovat při čajovém obřadu a čajových setkání. Výstava se koná ve spolupráci s organizací TEO, která sdružuje milovníky čaje v různých koutech světa. Vernisáž výstavy se uskuteční v knihovně v úterý 7. ledna v 17:30 hodin. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti. www.knihovnanj.cz  

03 | 02 | - 30 | 03 | 2020

Výstava velkoplošných panelů s astrofotografiemi Petra Horálka ukazuje, že i v současnosti existují v různých částech světa místa s krásnou tmavou oblohou a že díky moderní fotografické technice lze i dnes „vykouzlit“, pro člověka žijícího v místech pod světelným smogem, neuvěřitelné obrazy.