05 | 06 | - 29 | 08 | 2023

Ukázka prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Novém Jičíně. Výstava je k vidění v provozních hodinách určených veřejnosti. www.knihovnanj.cz