01 | 09 | - 26 | 10 | 2021

Autor fotografií Petr Bazala pořizuje obrázky hlavně intuitivně a až doma na velkém monitoru je schopen vidět to, co nespatří pouhým okem. Výstava se koná v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS Nový Jičín. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti. knihovnanj.cz