Ceníky pronájmů

Ceník pronájmu movitého majetku

Pronájem pódia 5×4 m se zastřešením včetně montáže

Komerční a reklamní akce 8.000,- Kč / 1 den
Komerční a reklamní akce

při prodloužení na více dnů 1.000,- Kč za každý den
prodloužení
Kulturní akce 6000,- Kč / 1 den
Kulturní akce

při prodloužení na více dnů 750,- Kč za každý den
prodloužení

Akce se spoluúčastí MKS 0 – 6.000,- Kč / 1 den dle významu akce

Ceny pronájmu mohou být přiměřeně sníženy (např. o část ceny za montáž pódia v případě,
že už bylo postaveno kvůli předchozí akci)

2. Ceník pronájmu nemovitého majetku (nebytových prostor) v Kině Květen Nový Jičín

Nájemné
Pronájem předsálí (vstupní prostor se stoly a židlemi)
248,- bez DPH / 1 hod / 300,- s DPH
Pronájem sálu
– přednášky, besedy, prezentace 1240,- bez DPH / 1 hod / 1500,- s DPH
– soukromá promítání 1240,- bez DPH / 1 hod / 1500,- s DPH
– večerní nefilmová představení 2900,- bez DPH / 1 hod / 3509,- s DPH
Příprava a úklid sálu 620,- bez DPH / 750,- s DPH
Cena za ostatní služby
1x uvaděč 45,- bez DPH / 1 hod / 55,- s DPH
1x pokladní 70,- bez DPH / 1 hod / 85,- s DPH
1x promítač/technik) 165,- bez DPH / 1 hod / 200,- s DPH
1x uvaděč + 1x promítač + 1x pokladní 280,- bez DPH / 1 hod / 339,- s DPH
2x uvaděč + 1x promítač + 1x pokladní 325,- bez DPH / 1 hod / 393,- s DPH

3. Ceník pronájmu nemovitého majetku v Amfiteátru Skalky Nový Jičín

Prostor Amfiteátru Skalky zahrnuje:
1. Horní část areálu – místnosti (2 prodejny, sklad, WC pro veřejnost) v budově bez
č.p., která je součástí pozemku par. č.st. 1714 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí
2. Spodní část areálu – místnosti (2 šatny, WC pro účinkující) v budově bez č.p.,
která je součástí pozemku par. č.st. 927 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, 2
pódia, výletiště (travnatá plocha s lavičkami) na pozemku par.č.761/1 v k.ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí

Nájemné za jednodenní akci:
– nekomerční veřejně prospěšné akce…….. 2 000,- Kč + 21% DPH / 2420,- Kč s DPH
– akce podporované městem Nový Jičín….. 5 000,- Kč + 21% DPH / 6050,- Kč s DPH
– komerční kulturní akce…………………. 10 000,- Kč + 21% DPH / 12100,- Kč s DPH
– komerční akce…………..……………… 15 000,- Kč + 21% DPH / 18150,- Kč s DPH

Ceník pronájmu nemovitého majetku (nebytových prostor) v objektu Stará pošta, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín


Klub Galerka

Pronájem klubu Galerka 800,- bez DPH / 1 hod. / 968,- s DPH

V případě kulturní akce snížení ceny až o 50%.

Výstavní síň „Stará pošta“

Vzhledem ke stálému výstavnímu provozu se prostory nepronajímají.