Ceníky pronájmů, platných od 1. 8. 2020

1) Ceník pronájmu nemovitého majetku v areálu Skalky Nový Jičín

I. Prostor nemovitého majetku v areálu Skalky Nový Jičín zahrnující:

a) Horní část areálu – místnosti (2 prodejny, sklad) v budově s č.p. 2280, Skalky 99, která je součástí pozemku par. č.st. 1714 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

b) Spodní část areálu – místnosti (2 šatny, WC pro účinkující) v budově bez č.p., která je
která je součástí pozemku par. č.st. 927 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
2 pódia, výletiště (travnatá plocha s lavičkami) na pozemku par.č.761/1 v k.ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí

Nájemné včetně energií za jednodenní pronájem:
– nekomerční akce, benefice ………………………… 2 000,- Kč/ 1 den
– komerční akce podporované městem Nový Jičín….. 8 000,- Kč/ 1 den
– komerční kulturní akce…………………………… 14 000,- Kč/ 1 den
– ostatní akce…………..……………… ……………20 000,- Kč/ 1 den

K uvedeným cenám se započítává vratná kauce 5 000,- Kč určená na úhradu vzniklých škod a mimořádného úklidu.


II. Prostor nemovitého majetku v areálu Skalky Nový Jičín zahrnující: 

a) Horní část areálu – jedna místnost (prodejna) v budově s č. p. 2280, Skalky 99, která je součástí pozemku par. č.st. 1714 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí včetně travnaté plochy před budovou

Nájemné včetně energií za jednodenní pronájem:
– nekomerční akce, benefice ………………………… 300,- Kč/ 1 den
– komerční akce podporované městem Nový Jičín….. 500,- Kč/ 1 den
– komerční kulturní akce…………………………….. 800,- Kč/ 1 den
– ostatní akce…………..……………… ……………1 000,- Kč/ 1 den

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.

V případě prostoru na specifický pronájem neuvedený v tomto ceníku bude nájemní cena stanovena individuálně.

2) Ceník pronájmu nemovitého majetku (nebytových prostor) v objektu Stará pošta, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín

Klub Galerka
Nekomerční akce……………………………………. 100,- Kč/ 1 hodina
Komerční kulturní akce………………….………. 300,- Kč/ 1 hodina
Komerční akce…………………………………… 800,- Kč/ 1 hodina

Technické zabezpečení akce dle požadavku.
(Cena bude vyčíslena dle použité techniky, s amortizací 1% + náklady na obsluhu, platné v daném období.)

Kavárna Coffeemusicbar
Pronájem kavárny včetně obsluhy……….. 200,- Kč/ 1 hodina

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.

3) Ceník pronájmu nemovitého majetku (nebytových prostor) v objektu Kina Květen, Havlíčkova 6, Nový Jičín

Nabízíme pronájem nebytových prostor (předsálí a sálu) Kina Květen v dopoledních a odpoledních hodinách pro pořádání filmových projekcí, přednášek, besed, koncertů, školních akademií či kulturních akcí, divadelní představení nenáročné na jevištní dispozice, možnost pořádání firemních prezentací.

Pronájem předsálí 350,- Kč / 1 hodina

Pronájem sálu
1. Dopolední hodiny
– přednášky, besedy, prezentace 1 240,- Kč / 1 hodina
– nefilmová představení 2 900,- Kč / 1 hodina
s využitím techniky a projektoru kina

2. Odpolední – večerní hodiny
– přednášky, besedy, prezentace 2 000,- Kč / 1 hodina
– nefilmová představení 3 360,- Kč / 1 hodina
s využitím techniky a projektoru kina
– soukromé promítání 4 900,- Kč / 1 hodina + zákonné odvody za
projekci filmového představení

Příprava a úklid sálu 800,- Kč

Cena za služby

1x uvaděč 85,- Kč / 1 hodina
1x pokladní 95,- Kč / 1 hodina
1x promítač/technik 170,- Kč / 1 hodina

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.


4) Ceník vstupného pro mateřské, základní a střední školy a školní družiny

– mateřské školy 20,- Kč/ za osobu
– základní a střední školy 60,- Kč/ za osobu
– školní družiny 25,- Kč/ za osobu

Promítání bude realizováno při počtu minimálně 100 osob.

U akce se spoluúčastí Městského kulturního střediska Nový Jičín může být cena snížena až o 100%.

5) Ceník projekce reklamy v Kině Květen, Havlíčkova 6, Nový Jičín

Nabízíme projekci kinoreklamy v digitálním formátu DCI před filmem v základním hracím programu (17:30 a 20:00 hodin) + případně přidaná dětská představení.

Délka spotu 10 s 41,- Kč
Délka spotu 20 s 66,- Kč
Délka spotu 30 s 99,- Kč
Délka spotu 40 s 124,- Kč
Délka spotu 60 s 148,- Kč
Délka kampaně 1 týden 735,- Kč
Délka kampaně 1 měsíc 2 065,- Kč

Konverze (převedení) zdrojového formátu (statického obrázku či videa) do DCP formátu dle velikosti 830,- Kč až 2 065,- Kč / dle časové náročnosti zpracování.

V případě dlouhodobější spolupráce, (3 a více opakování), je možnost promítání spotu na konkrétní představení za cenu 1,60,- Kč za diváka.

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy /mimo vstupného pro mateřské, základní a střední školy a školní družiny.

6) Ceník pronájmu movitého majetku

Pronájem pódia 5×4 m se zastřešením včetně montáže, demontáže a dopravy na území města Nového Jičína
a) Komerční a reklamní akce 8 000,- Kč/ 1 den
Komerční a reklamní akce při prodloužení na více dnů 1 000,- Kč za každý následující den prodloužení
b) Kulturní akce 6 000,- Kč/ 1 den
Kulturní akce při prodloužení na více dnů 750,- Kč za každý následující den prodloužení
c) Akce se spoluúčastí Městského kulturního střediska Nový Jičín 0 – 6 000,- Kč / 1 den dle významu akce

Pronájem pozinkovaného plotu včetně patek – oplocení areálu Skalky
Bez stavby – 196 m = 6 715,- Kč
Stavba + demontáž oplocení –  bude naceněno na konkrétní požadavek (počet osob x platná hodinová sazba)

 

K uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši dle platné legislativy.