VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK –
PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

!!! SNIŽUJEME KUPNÍ CENU !!!

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace,
Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

nabízí k prodeji movitý majetek:

TRAKTOR AG 122/18H (sekačka) – viz foto

Datum pořízení: 14. 3. 2005.
Fyzické osoby uvedou v nabídce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon.
Právnické a podnikající fyzické osoby uvedou v nabídce: kontaktní údaje, zastupující osobu,
IČO, DIČ, telefon.
Cenová nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny v Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
Minimální kupní cena nabízeného majetku je 33 000 Kč.
Nabídky nižší než 33 000 Kč nebudou akceptovány.
V případě shodné výše nabídek bude vítězem ten zájemce, který zaslal nabídku jako první.
Odvoz traktoru (sekačky) na vlastní náklady.
Možnost prohlídky nabízeného majetku na Městské knihovně Nový Jičín, Husova 2 po
předchozí tel. domluvě.
Bližší informace podá Bc. Iva Pollaková, tel.: 703 483 181.
Cenové nabídky zasílejte na email: hasalikova@mksnj.cz
Nabídky přijímáme do pondělí, 9. května 2022, do 11:00 hodin.
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace si vyhrazuje právo prodej výše
uvedeného majetku kdykoliv zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
kupní smlouvu se žádným zájemcem a to i bez udání důvodu.

V Novém Jičíně, 2. 5. 2022