Záhady a taje podvojného účetnictví

– 15 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– Lektor: Ing. Milada Pometlová
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– cena kurzu 2.400,- Kč
– zahájení kurzu říjen 2023

 

Náplň kurzu a počet hodin výuky:

1) Úvod do účetnictví – 1 hodina

2) Účetní doklady – 1 hodina

3) Rozvaha – 4 hodiny

4) Soustava účtů – 4 hodiny

5) Účtování dlouhodobého majetku – 6 hodin

6) Účtování zásob – 5 hodin

7) Účtování na finančních účtech – 5 hodin

8) Účtování na účtech zúčtovacích vztahů – 5 hodin

9) Kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků – 3 hodiny

10) Účtování o nákladech a výnosech – 2 hodiny

11) Zjištění výsledku hospodaření a jeho rozdělení – 2 hodiny

12) Účetní uzávěrka a závěrka – 2 hodiny

13) Závěrečné souvislé příklady v ÚO pro podnikatele – 5 hodin

 

Celkový počet hodin výuky je 45 hodin.

Uzávěrka přihlášek je do 22. 9. 2023

Přihláška do kurzu: Záhady a taje podvojného účetnictví


    Sdílet: