Kurz kresby a základů grafiky aneb čára, linie, tvar nehledej v nich svár

– 16 lekcí po 2 hodinách týdně
– cena kurzu 1.800 Kč
– lektor kurzu MgA. Gabriela Marková
kurz bude probíhat od ledna 2024

Před zahájením kurzu bude info schůzka, na které se domluví hodina a den začátku kurzu.

Smyslem kurzu je poskytnout účastníkům prostor k vyjádření se kresbou, také se v kresbě zdokonalit nebo se při této činnosti uvolnit a odreagovat. Kresba a obecně jakákoli výtvarná technika otevírá člověku jiný pohled na okolní svět, umí člověka zpomalit v hektické době, rozvíjí kreativní myšlení a vnímání. V neposlední řadě dělá člověku radost ze samotné tvorby:)

V kolektivu navíc příležitost k vzájemné inspiraci i zdravé kritice a konzultaci, která vede k seberozvoji.

V tomto kurzu budeme pracovat s materiály jako je přírodní či umělý uhel, měkké či tvrdé tužky, tuš, dále s křídovým či mastným pastelem a na závěr kurzu si poté představíme a hlavně vyzkoušíme pár základních grafických technik jako je linoryt, slepotisk či monotyp.

Uzávěrka přihlášek je do 22. 9. 2023

Přihláška do kurzu: Kurz kresby a základů grafiky aneb čára, linie, tvar nehledej v nich svár


    Sdílet: