01 | 11 | - 20 | 12 | 2019

Autorka prací MUDr. Petra Jarošová pochází z Uherského Hradiště a působí ve skupině amatérských výtvarníků pod vedením akad. malíře prof. Kamila Mikela – Umprum Uherské Hradiště. Výstava je k vidění v oddělení pro dospělé čtenáře v hodinách určených veřejnosti. www.knihovnanj.cz