Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Údržbář – provozář

 

Hlavní pracovní náplň:

  • zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní) včetně zajišťování a organizace údržby objektů
  • sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých části technologických zařízení včetně navrhování opatření
  • zajišťování údržby a běžných oprav, prohlídek technické způsobilosti
  • zajišťování běžné údržby, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení
  • sečení travních porostů ruční – motorovou sekačkou, křovinořez
  • spolupráce v rámci organizace při zajištění nárazových prací při akcích pořádaných MKS NJ
  • další činnosti související s údržbou a provozem organizace
  • aktivní řidič

 

Požadavky:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • řidičský průkaz skupiny B

Pracovní smlouva: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, výkon práce Nový Jičín

Platové zařazení: 7 platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup: od 1.5.2023, případně dle dohody.

Písemnou přihlášku s doklady – životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, dovednostech zašlete v termínu do 26.4.2023 do 12:00 hodin písemně na adresu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín nebo osobně doručte na podatelnu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín v uzavřené obálce „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ nebo na email: fialova@mksnj.cz.

 

Informace podá ředitelka MKS Nový Jičín Bc. Iva Pollaková, tel: 556 706 691 nebo personalistka Ing. Daniela Fialová, tel: 555 531 324. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo žádného z účastníků nevybrat.

 

Zasláním pokladů souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení na pozici Údržbář – provozář.