Realizace nájemního vztahu Amfiteátru Skalky v r. 2021 bude řešena s krátkodobými nájemci operativně před konáním akce  s ohledem na platná nařízení v souvislosti s COVID – 19.

Viz v boxu „Pronájem areálu“