Městská knihovna Nový Jičín otevírá v pondělí 12. 4. 2021

S ohledem na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. 14601/2021 ze dne 6. 4. 2021) je knihovna otevřena od pondělí 12. 4. 2021 v běžné půjčovní době.

Současně se v obvyklé půjčovní době otevírají také místní pobočky knihovny v Loučce (ZŠ Jubilejní), Kojetíně, Straníku a Žilině.

Služby knihovny jsou nabízeny v omezeném režimu:

  • Provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb, kopírovacích, a základních informačních a poradenských služeb.
  • Přístup k internetovým stanicím a pobyt v čítárně knihovny nebude poskytovány.
  • Počet návštěvníků současně přítomných v půjčovně je omezen pravidlem 1 osoba na 15 m².
  • Pobyt uživatelů v půjčovně je omezen na nezbytně nutnou dobu.
  • Kulturní a vzdělávací akce knihovny nejsou pořádány.
  • Do 30. 4. 2021 bude promíjen poplatek za vyřízenou rezervaci dokumentů. Od 1. 5. 2021 budou vybírány poplatky dle ceníku Městské knihovny v Novém Jičíně.

 

Při vstupu do knihovny, důsledně dodržujte pravidlo tří R:

 

  • Do knihovny je povolen vstup pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95).
  • Při vstupu do půjčovny je nutno použít připravenou dezinfekci na ruce.
  • Mezi návštěvníky dodržovat minimální rozestupy 2 metry.
  • Dbejte pokynů pracovníků knihovny.