Nečekali jsme, že budeme zveřejňovat tuto zprávu, ale nejde to jinak!
Nová mimořádná opatření, vydaná KHS Ostrava, platná od dnešního dne, tj. 17. 7. 2020, 12:00 hod. nám nedovolují realizovat akce tak, abychom pořadatelsky zajistili hladký průběh. Proto jsme nuceni třetí ročník akce FESTIVAL POD KAŠTANY 2020 ZRUŠIT! Je nám to velmi líto, jsme nachystaní, ale nemůžeme…

Snažíme se s interprety domluvit na příští rok, což vypadá nadějně!
On-line zakoupené vstupenky vrátíme v průběhu příštího týdne zpět na účet. Vstupenky, zakoupené na pokladně si prosím přijďte vyzvednout zpět na pokladnu MKS Nový Jičín, Ekonomické odd., na Masarykově náměstí 20 Nový Jičín.
Informace o konání dalších akcí, pořádaných MKS průběžně sledujte na www.njleto.cz

Děkujeme za přízeň a pochopení, MKS nový Jičín.