19 | 06 | 2021
| 14:00
04:00

Společenská akce pro podporu Hückelových vil v Novém Jičíně, jejich revitalizaci a obnovu.


14:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

Komentované prohlídky vnitřních prostor spojené s výstavou historických fotografií.

Do dob dávno minulých nás po celé odpoledne pomohou přenést členové Divadla bez portfeje Nový Jičín a swingové akustické LAM duo, hrající převážně hudbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století.

ŠEST RAN DO KLOBOUKU
– zábavný doprovodný program pro naše nejmenší od SVČ Fokus Nový Jičín

Těšit se můžete i na dobré kafíčko se zákuskem.

Předpokládaný konec v 18: 00

Změna programu vyhrazena.

www.mksnj.cz # www.njleto.cz # www.novyjicin.cz

Všichni účastníci musí během konání akce dodržovat platná nařízení v souvislosti s COVID-19.