Španělština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník

– cena kurzu 3.500,- Kč včetně DPH
– lektor: Bc. Eva Valchářová
– učebnice Španělštiny pro samouky, Ven
– výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66, NJ
– 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– kurz probíhá od října do června

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

Přihláška do kurzu: Španělština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník