Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník

– cena kurzu 3.500,- Kč včetně DPH
– lektor: Bc. Leona Fešarová Mikundová
– učebnice: Učebnice současné italštiny I. (V. Pospíšilová, M. Ferrarová), PROGETTO ITALIANO 1, 2 (T. Marin, S. Magnelli), Italština (A. Bahníková)
– výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66, NJ
– 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– kurz probíhá od října do června

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

Přihláška do kurzu: Italština pro dospělé – 1., 2. a 3. ročník