Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace

– cena kurzu 3.700,- Kč včetně DPH
– lektor: Mgr. Jarmila Colledani
– učebnice Francouzštiny pro samouky
– výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66, NJ
– 30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– kurz probíhá od října 2019 do června 2020

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

Přihláška do kurzu: Francouzština pro dospělé – 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace