16 | 08 | 2020
| 13:00
  • 90 předprodej
  • 90 na místě
06:00
Původní název: Novojičínské Od-dechovky
Země původu: Česká republika

Z důvodů událostí posledních dní jsme se rozhodli snížit cenu vstupného, takže zůstane vstupenka na místě za cenu předprodeje a to 90 Kč. Těšíme se na Vás 

První ročník festivalu dechových hudeb v kouzelném prostředí zahrady Nové Slunce. Pro tento ročník jsme Vám připravili tyto kapely, které nám zpříjemní nedělní odpoledne: Holóbkova mozeka, Městská dechová hudba Nový Jičín, Dechová hudba Valašské Meziříčí a jako třešničku na dortu DH MISTŘÍŇANKA. Program zpestří také Mažoretky Sunny Kopřivnice.
www.mksnj.cz

Program
Slavnostní zahájení
Festivalová fanfára od novojičínského hudebního skladatele Jana Šimíčka, zahájení se zastupiteli vedení města.

Společná skladba dechových hudeb


Holóbkova mozeka
http://www.holobkovamozeka.cz/

Městská dechová hudba Nový Jičín

Dechová hudba Valašské Meziříčí
http://www.kzvalmez.cz/o-nas/dechova-hudba-mesta-valasske-mezirici/

DH Mistříňanka
https://www.mistrinanka.cz/

Doprovodný program
Mažoretky Sunny Kopřivnice

Změna programu vyhrazena!

V případě nepříznivého počasí se festival přesouvá do SVČ Fokus Nový Jičín.


něco o vystupujících:

Holóbkova mozeka
vznikla v září roku 2003. Tehdy napadlo pana učitele Jiřího Holuba zkusit založit dechovku převážně z žáků ZUŠ. Nyní má kapela 17 muzikantů včetně dvou zpěváků. A už ,,dorůstají“ další mladí hráči…
Dechovka působí při ZUŠ Konice, na jedné z poboček této školy, v Protivanově. To, co nás spojuje, není jen muzika. Jsme správná banda, která se spolu ráda baví ..
Co hrajeme? Řadu krásných lidových písniček a melodií, více či méně známých, ale nebráníme se ani hudbě vážné, populární, filmové i taneční a dalším žánrům.
Kde nás můžete slyšet? Na koncertech, festivalech, přehlídkách dechových hudeb a různých dalších akcích a vystoupeních.
Těší se na Vás a vynasnažíme se, ať se Vám líbíme.

Dechové hudba města Valašského Meziříčí
Její historie se začala psát v roce 1957 – původně to byla dechovka národního podniku Tesla. Pod názvem Teslačka účinkovala do roku 2003. Teslačka vždy hrála lidový repertoár – písničky, které lidé znali a uměli se k nim svým zpěvem přidat. Dodnes vzpomínají na srpnové mariánské oslavy na Kotlině v Poličné, vodění medvěda v Kladerubech, v Malé Lhotě a Loučce. A hasiči při oslavách svatého Floriána dodnes na dechovku nedají dopustit. Kapelu průběžně doplňují mladí muzikanti z „Lidušky“.
Se zánikem mateřského podniku se hudba v roce 2003 dostala pod křídla Kulturního zařízení a jako Dechová hudba města hraje dodnes Pod taktovkou uměleckého vedoucího Davida Vozáka a kapelníka Martina Machaly. Kapela vystupuje celoročně na různých vystoupeních, koncertech a jiných kulturních akcích v našem městě i po okolí.

Městská dechová hudba Nový Jičín
Městská dechová hudba působí v Novém Jičíně již od roku 1945. Navázala na prvopočátky hudebního života ve městě, které bylo převážně německé. Tato činnost je zdokumentovaná již od roku 1872. Orchestr v minulosti pravidelně účinkoval na různých oslavách, bálech a slavnostech.

V současnosti má orchestr velmi široký repertoár. Skládá se z hudby lidové, taneční, z klasických skladeb, populárních melodií a písní z období První republiky. Kromě tradičních autorů dechové hudby, jako je Karel Vacek, František Kmoch, nabízí také písně Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Eduarda Piskáčka a další.

Dechová hudba hraje pravidelně na Slavnostech města Nový Jičín, na Pivobraní v Novém Jičíně, pravidelně koncertuje v Lázních Klimkovice, zúčastňuje se festivalů v ČR i v zahraničí, pořádá Vánoční koncerty, na které si zve zajímavé hosty. Dále účinkuje na různých oslavách, dnech obcí, poutích, setkáních v blízkém i širokém okolí a pořádá promenádní koncerty.

Svou činností se snaží oslovit nejen tradiční posluchače, ale ukazuje i mladší generaci, že „česká písnička nikdy nezahyne“, tak jak se zpívá ve známé písní Karla Hašlera.