11 | 03 | 2022
| 19:00
  • 70 předprodej do 10. 3.
  • 100 na místě
02:00

Aneb jak to bylo s Koblížkem doopravdy!
Novojičínské hudebně – divadelní sdružení se pustilo do netradičního zpracování známé pohádky způsobem svým vlastním.
www.facebook.cz/fcilatu

Všichni návštěvníci, s výjimkou dětí které ještě nezahájily povinnou školní docházku, jsou v případě, že zrovna nekonzumují (potraviny, pokrmy či nápoje), povinni použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94% dle příslušných norem. Návštěvníci do 15-ti let mohou použít zdravotnickou obličejovou masku.