06 | 11 | 2018
| 18:00
01:30
Původní název: Austrálie s dítky v zádech

Přejezd rudého kontinentu přiblíží Monika a Jirka Vackovi. Tříměsíční přejezd krásného, ale i drsného rudého kontinentu s dětmi na kolech. Během 4449 kilometrů si prohlédli kromě nádherné Západní Austrálie i další čtyři australské státy včetně Tasmánie. Hlavním domovem jim byl opět stan.
Kapacita míst je omezena, rezervace na tel. 556 709 840