Výtvarný kurz aneb kresbou pro radost

– lektor kurzu MgA. Gabriela Marková
– 18 lekcí po 2 hodinách týdně
– kurzovné 1.800,-
– kurz bude probíhat od října 2021

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, na které se domluví den výuky a začátek kurzu.

– Výtvarný kurz zaměřený na techniky kresby (kresba tužkou, uhlem či pastelem ap.) přes práci s papírem (např. koláž), ale také na základní grafické techniky- linoryt, monotyp atp.
– Je rovněž široce pojat co do námětů a témat – od kresby zátiší, skic, portrétu i lidské postavy, ovšem nebude chybět i prostor pro abstraktní vyjádření a fantazii.
– Kurz je určen pro všechny, kterým je blízká výtvarná činnost. Rádi si kreslí ve volném čase nebo se tomuto oboru věnují více, chtěli by se něco nového naučit, připomenout si nebo se zdokonalit.
– Přístup ke každému je individuální podle míry zkušeností a schopností.
– Práce v malém kolektivu naopak umožňuje příjemné navázání nových přátelských vztahů a hlavně vzájemnou komunikaci i přínosnou kritiku při tvorbě.

Přihláška do kurzu: Výtvarný kurz aneb kresbou pro radost