• 15 lekcí po dvou hodinách týdně
 • próza (5 lekcí), poezie (5), drama (4), fejeton (1)
 • kurzovné 1 600 Kč
 • kurz bude probíhat od října 2022
 • Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, na které se domluví den výuky a začátek kurzu

           Náplň kurzu:

 •  zaměřen na praxi (není to myšleno jako přednáška)
 • každá lekce má své téma, např.: lyrická báseň
 • budeme tvořit např. Mentální mapu, nebo vymýšlet rýmy, načež napíšeme každý svůj
  vlastní text, nahlas ho před ostatními přečteme a vyslechneme reakce ostatních
 •  kladen důraz na příjemnou atmosféru

Přihláška do kurzu: Kurz tvůrčího psaní


  Sdílet: