• 15 lekcí po dvou hodinách týdně
  • próza (5 lekcí), poezie (5), drama (4), fejeton (1)
  • kurzovné 1 600 Kč
  • kurz bude probíhat od října 2022
  • Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, na které se domluví den výuky a začátek kurzu

           Náplň kurzu:

  •  zaměřen na praxi (není to myšleno jako přednáška)
  • každá lekce má své téma, např.: lyrická báseň
  • budeme tvořit např. Mentální mapu, nebo vymýšlet rýmy, načež napíšeme každý svůj
    vlastní text, nahlas ho před ostatními přečteme a vyslechneme reakce ostatních
  •  kladen důraz na příjemnou atmosféru

Přihláška do kurzu: Kurz tvůrčího psaní