– Divadelní kurz pro dospělé
– 30 lekcí, jednotlivé lekce budou probíhat jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin
– kurz bude probíhat od října 2022 do června 2023

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, na které se domluví den výuky a začátek kurzu.

 

 

Přihláška do kurzu: Divadelní kurz pro dospělé