Daňová evidence, daně a jak na ně

– 8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– Lektor: Ing. Milada Pometlová
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– výuka bude probíhat v jazykových učebnách ZŠ Komenského 66
– cena kurzu 1.600,- včetně DPH
– zahájení kurzu říjen 2017

Před zahájením kurzu se koná informativní schůzka, kde se domluví den výuky a začátek kurzu.

Náplň kurzu:

Tématické celky Počet hodin výuky
1. Úvod a charakteristika daňové evidence  / 1 hod.
2. Daňové doklady / 1 hod.
3. Složky majetku a závazky / 6 hod.
-Evidence dlouhodobého majetku
-Zásoby a jejich evidence
-Finanční majetek
-Pohledávky a závazky
4. Evidence příjmů a výdajů v daňové evidenci / 8 hod.
-Evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku
-Příklady vedení DAE pro neplátce DPH
-Příklady vedení DAE pro plátce DPH
5. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob / 4 hod.
-Uzávěrka daňové evidence
-Závěrka daňové evidence
6. Příklady vedení DAE v peněžním deníku / 4 hod.
Celkem 24 hodin

Přihláška do kurzu: Daňová evidence, daně a jak na ně