Daňová evidence, daně a jak na ně

– 8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
– Lektor: Ing. Milada Pometlová
– před zahájením kurzu info schůzka, kde se domluví hodina a den začátku kurzu
– cena kurzu 1.600,- Kč
– zahájení kurzu říjen 2023

 

Náplň kurzu a počet hodin výuky:

1) Úvod a charakteristika daňové evidence – 1 hodina

2) Daňové doklady – 1 hodina

3) Složky majetku a závazky (evidence dlouhodobého majetku, zásoby a jejich evidence, finanční majetek, pohledávky a závazky) – 6 hodin

4) Evidence příjmů a výdajů v daňové evidenci (evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku, příklady vedení DAE pro neplátce DPH, příklady vedení DAE pro plátce DPH) – 8 hodin

5) Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (uzávěrka daňové evidence, závěrka daňové evidence) – 4 hodiny

6) Příklady vedení DAE v peněžním deníku – 4 hodiny

 

Celkový počet hodin výuky je 24 hodin.

Uzávěrka přihlášek je do 22. 9. 2023

Přihláška do kurzu: Daňová evidence, daně a jak na ně


    Sdílet: