VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK –
PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

! SNIŽUJEME KUPNÍ CENU !

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace,
Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín

nabízí k prodeji nefunkční movité věci – KINOTECHNIKU:

Promítací stroj Meo4 – pár (stáří 33 let)
Promítací stroj 35 mm Meo 5XB special (zakoupen v r. 2007 jako repas, po GO)
Promítací stroj 35 mm Meo 5XB special (zakoupen v r. 2007 jako repas. po GO)
4 ks – Křemíkový usměrňovač (stáří cca 45 let)
Převíječka motorová 35/70 (stáří 45 let
2 ks – Lepička (stáří cca 45 let)
4 ks – Anamorfotická předsádka (stáří cca 45 let)
16 ks – Objektiv (stáří cca 45 let)

Foto přiloženo:

Nabízíme k prodeji pouze jako celek. Demontáž i odvoz si zajistí kupující na vlastní náklady.

Fyzické osoby uvedou v nabídce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon.
Právnické a podnikající fyzické osoby uvedou v nabídce: kontaktní údaje, zastupující osobu,
IČO, DIČ, telefon.
Cenová nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny v Kč.
Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
Minimální kupní cena nabízeného majetku je 20 000 Kč.
Nabídky nižší než 20 000 Kč nebudou akceptovány.
V případě shodné výše nabídek bude vítězem ten zájemce, který zaslal nabídku jako první.
Možnost prohlídky nabízeného majetku v Kině Květen, Havlíčkova 6, Nový Jičín po
předchozí tel. domluvě.
Bližší informace podá L. Hasalíková, tel.: 555 531 326.
Cenové nabídky zasílejte na email: hasalikova@mksnj.cz

Nabídky přijímáme do čtvrtka, 11. srpna 2022, do 11:00 hodin.

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, si vyhrazuje právo prodej
výše uvedeného majetku kdykoliv zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a
neuzavřít kupní smlouvu se žádným zájemcem a to i bez udání důvodu.

V Novém Jičíně, 5. 8. 2022